Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2017 - 40 de ani de la înființare    

Burse

Burse sociale

Condițiile de acordare a burselor sociale pe semestrul II sunt disponibile în documentul atașat.

Formularul de declarație pe propria răspundere este disponibil în atașament.

Burse de performanță

Condițiile de acordare a burselor de performanță sunt disponibile în documentul atașat.

Gol