Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2020 - 43 de ani de la înființare    

Burse 2019-2020

Burse de merit - suplimentări Semestrul II 2019 - 2020

Pentru semestrul II al anului universitar 2019-2020 studenții din această listă sunt potențial beneficiari ai unei burse.
Pentru obținerea codului individual GDPR consultați informațiile din finalul listei.

Burse sociale Semestrul II 2019 - 2020

Dosarele pentru acordarea bursei sociale/bursa de ajutor ocazional se depun la secretariatul facultatii in perioada 10.02 - 5.03.2020
  • Actele necesare privind veniturile membrilor familiei vor fi pentru lunile:noiembrie, decembrie 2019, ianuarie 2020
  • Salariul minim pe economie pentru luna noiembrie 2019 este de 1263 lei
  • Salariul minim pe economie pentru luna decembrie 2019 este de 1263 lei
  • Salariul minim pe economie pentru luna ianuarie 2020 este de 1346 lei

Actele necesare sunt precizate in documentul atasat


Burse de studii sau cercetare în străinătate

Ministerul Educației și Cercetării, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, anunță lansarea concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii sau cercetare în străinătate, oferite de alte state în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral, pentru anul universitar 2020/2021.
Bursele sunt oferite pentru:
  • studii universitare de licență / de masterat / de doctorat;
  • stagii de cercetare / specializare (cu durata de 3 – 10 luni);
  • cursuri de vară.
Persoanele care doresc să obțină o bursă de studii în străinătate oferită de Ministerul Educației și Cercetării, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, trebuie să participe la concursurile naționale pentru acordarea burselor de studii în străinătate.
Informații privind ofertele pentru anul universitar 2020/2021 (condiții de eligibilitate, termene limită de transmitere a dosarelor, numărul și tipul burselor oferite etc.) se găsesc în Comunicatele de presă care vor fi afișate pe site-ul www.roburse.ro, la secțiunea Burse / Acord bilateral.
Pentru informații, datele de contact sunt:

Site:www.roburse.ro
Adresa: Str. Caransebeș nr. 1, etaj 7, sector 1, București (sediul A.C.B.S.)
Telefon: 021/310.19.05
Fax: 021/310.22.17
E-mail: burse@roburse.ro

Formulare si alte documente conexe se gasesc in arhiva RoBurse-2020

Burse de performanță

Dosarele pentru acordarea bursei de performanta / bursa speciala pentru activitati artistice sau sportive deosebite se depun la secretariatul Prorectorat, camera 430, pana la data de 31 octombrie a.c., dupa ce in prealabil au obtinut de la facultate avizul decanatului pe cererea studentului si semnatura si stampila pe extrasul situatiei scolare.

Regulament burse cu anexeGol