Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2019 - 42 de ani de la înființare    

Burse 2019-2020

Burse sociale

Dosarele pentru acordarea bursei sociale/bursa de ajutor ocazional se depun la secretariatul facultatii pana la data de 31octombrie a.c.
Pentru calculul bursei sociale/ajutor social ocazional, pentru semestrul I, anul universitar 2019/2020, salariul minim net pe economie este 1263 lei/luna (iulie, august, septembrie 2019).
Formularul de cerere este disponibil în atașament. Conditiile de acordare a burselor sociale sunt in documentul atasat.

Burse de performanță

Dosarele pentru acordarea bursei de performanta / bursa speciala pentru activitati artistice sau sportive deosebite se depun la secretariatul Prorectorat, camera 430, pana la data de 31 octombrie a.c., dupa ce in prealabil au obtinut de la facultate avizul decanatului pe cererea studentului si semnatura si stampila pe extrasul situatiei scolare.

Regulament burse cu anexeGol