Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2019 - 42 de ani de la înființare    

Burse 2018-2019

Burse sociale

Condițiile de acordare a burselor sociale pe semestrul II sunt disponibile în documentul atașat.

Formularul de declarație pe propria răspundere este disponibil în atașament.

Burse de performanță

Condițiile de acordare a burselor de performanță sunt disponibile în documentul atașat.

Regulament burse cu anexeGol