UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2024 - 47 de ani de la înființare    

Informații studenți

Informații

REÎNMATRICULARE/REPETARE/PRELUNGIRE

Program Euro 200

Program de ajutor financiar destinat achizitionarii unui calculator personal nou:

Studenții care depun dosare pentru programul “euro 200” trebuie să aibă minim 45 de credite promovate în anul universitar anterior, excepție făcând studenții din anul I.

Proceduri examinare on-line

Eliberare adeverințe

Având în vedere situația actuală, activitatea secretariatului facultății se va desfășura exclusiv în regim on-line, până la încheierea stării de urgență. Eliberarea de adeverințe care atestă calitatea de student, a documentelor necesare în accesarea de către studenți a oricăror forme de ajutor de la bugetul de stat, precum și primirea cererilor și documentelelor justificative pentru stabilirea eligibilității studenților în demersul de obținere a unui ajutor financiar pentru achiziționarea unui calculator, se vor depune la adresa de e-mail a Facultății de Mecanică:
mecanicafacultatea@gmail.com.

Cursuri facultative / optionale anul 2022 - 2023

Gol