Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2022 - 45 de ani de la înființare    

Informații studenți

Informații

Proceduri examinare on-line

Reînmatricularea studenților care nu au achitat taxa de școlarizare pentru anul universitar 2022/2023

În vederea reînmatriculării studenților care au fost exmatriculați pentru neplata taxelor de școlarizare, în anul universitar 2022-2023, studenții vor transmite pe e-mail cererea de reînmatriculare la secretariatul facultății unde au fost înmatriculați anterior, la adresa : mecanicafacultatea@gmail.com
Cererea va fi completată după modelul atașat.
Dupa primirea pe e-mail a cererii aprobate de către facultate (maxim 2 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la secretariatul facultății), studentul va efectua plata taxei de reînmatriculare ( în cuantum de 75 de lei) și a taxei de școlarizare restante prin una din următoarele modalități:

  • virament bancar în contul Universității din Craiova, ținând cont de specificațiile următoare:


  • Titular cont: Universitatea din Craiova
    C.I.F. 4553380
    IBAN: RO48BRDE170SV46910431700 (RON)
    Mențiune: ,,plată taxă școlarizare, taxă reînmatriculare, nume și prenume, CNP, facultate”;
  • numerar la Casieria Centrala a Universității din Craiova, str.Libertății nr.19
Studentul va fi reînmatriculat numai după achitarea în integralitate a taxei de școlarizare și a taxei de reînmatriculare.

Eliberare adeverințe

Având în vedere situația actuală, activitatea secretariatului facultății se va desfășura exclusiv în regim on-line, până la încheierea stării de urgență. Eliberarea de adeverințe care atestă calitatea de student, a documentelor necesare în accesarea de către studenți a oricăror forme de ajutor de la bugetul de stat, precum și primirea cererilor și documentelelor justificative pentru stabilirea eligibilității studenților în demersul de obținere a unui ajutor financiar pentru achiziționarea unui calculator, se vor depune la adresa de e-mail a Facultății de Mecanică:
mecanicafacultatea@gmail.com.

Program Euro 200

Program de ajutor financiar destinat achizitionarii unui calculator personal nou:

Studenții care depun dosare pentru programul “euro 200” trebuie să aibă minim 45 de credite promovate în anul universitar anterior, excepție făcând studenții din anul I.

Cursuri facultative / optionale anul 2022 - 2023

Gol