Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2020 - 43 de ani de la înființare    

Informații studenți

Proceduri examinare on-line

Reînmatricularea studenților care nu au achitat taxa de școlarizare pentru anul universitar 2019/2020

În vederea reînmatriculării studenților care au fost exmatriculați pentru neplata taxelor de școlarizare, în anul universitar 2019-2020, studenții vor transmite pe e-mail cererea de reînmatriculare la secretariatul facultății unde au fost înmatriculați anterior, la adresa : mecanicafacultatea@gmail.com
Cererea va fi completată după modelul atașat.
Dupa primirea pe e-mail a cererii aprobate de către facultate (maxim 2 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la secretariatul facultății), studentul va efectua plata taxei de reînmatriculare ( în cuantum de 75 de lei) și a taxei de școlarizare restante prin una din următoarele modalități:

 • virament bancar în contul Universității din Craiova, ținând cont de specificațiile următoare:


 • Titular cont: Universitatea din Craiova
  C.I.F. 4553380
  IBAN: RO48BRDE170SV46910431700 (RON)
  Mențiune: ,,plată taxă școlarizare, taxă reînmatriculare, nume și prenume, CNP, facultate”;
 • numerar la Casieria Centrala a Universității din Craiova, str.Libertății nr.19
Studentul va fi reînmatriculat numai după achitarea în integralitate a taxei de școlarizare și a taxei de reînmatriculare.

Eliberare adeverințe

Având în vedere situația actuală, activitatea secretariatului facultății se va desfășura exclusiv în regim on-line, până la încheierea stării de urgență. Eliberarea de adeverințe care atestă calitatea de student, a documentelor necesare în accesarea de către studenți a oricăror forme de ajutor de la bugetul de stat, precum și primirea cererilor și documentelelor justificative pentru stabilirea eligibilității studenților în demersul de obținere a unui ajutor financiar pentru achiziționarea unui calculator, se vor depune la adresa de e-mail a Facultății de Mecanică:
mecanicafacultatea@gmail.com.

Program Euro 200

Program de ajutor financiar destinat achizitionarii unui calculator personal nou:

Studenții care depun dosare pentru programul “euro 200” trebuie să aibă minim 45 de credite promovate în anul universitar anterior, excepție făcând studenții din anul I.

IMPORTANT!!!

In atentia studentilor de anul II

Ca urmare a solicitării Dispensarului pentru Studenți din Universitatea din Craiova cu privire la examenul medical de bilanț a stării de sănătate la toți studenții români din anul al doilea de studiu, din Universitatea din Craiova, conform Ordinului nr.653/200, s-a hotărât, în ședința Consiliului de Administrație din 4 martie 2020, următoarele programări săptămânale, după consultări cu Convenția Organizațiilor Studențești din Craiova:

 • 06-10 aprilie 2020: studenții Facultății de Mecanică și studenții Facultății de Teologie.
 • 02-12 iunie 2020: studenții care nu au reușit să ajungă în săptămâna rezervată facultății din care fac parte.

Informații

Cursuri facultative / optionale anul 2019 - 2020

Nou Pregătire suplimentară pentru discipline de matematică

Departamentul Matematici Aplicate, oferă studenților Facultății de Mecanică un program intensiv de pregătătire suplimentară pe subiecte din programa de liceu, după programul atașat. Participarea este liberă, nu se fac evaluări pentru această activitate.
Sunt așteptați în primul rând studenții de anul I, dar sunt bineveniți și ceilalți studenti.

Gol