Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2022 - 45 de ani de la înființare    

Actualizat la 09.11.2020


REZULTATE EVALUARE GRADAȚII DE MERIT

În urma desfășurării concursurilor pentru acordarea gradațiilor de merit din luna noiembrie 2020 s-au obținut următoarele rezultate, care au fost aprobate în ședințele de departament.

 

Eventualele contestații se vor depune la secretariatul facultății între orele 8-15, în zilele de 10-11 noiembrie 2020.

Gol