UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2024 - 47 de ani de la înființare    

Actualizat la 30.11.2023


REZULTATE EXAMENE DE PROMOVARE PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

În urma desfășurării examenelor de promovare pe post la personalul didactic auxiliar din datele de 28.11.2023, respectiv 29.11.2023, comisiile de examen au stabilit următoarele rezultate:

Facultatea de Mecanică

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE, TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

DEPARTAMENTUL DE MECANICĂ APLICATĂ ȘI CONSTRUCȚII CIVILE

Gol