Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2021 - 44 de ani de la înființare    

Actualizat la 06.07.2020


CONCURSURI DIDACTICE

Facultatea de Mecanică anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice pe perioadă nedeterminată

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE, TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

Șef lucrări Poz. 37
Discipline
 • Programarea sistemelor de producție cu CN
 • Concepția integrata a sculelor
 • Proiectarea sculelor speciale
 • Scule așchietoare
 • Teoria așchierii
 • Bazele generării suprafețelor pe mașini unelte
 • Tehnologii de fabricație
 • Desfășurare Sala: BL13 - Laborator fabricație
  Ziua: 16.09.2020
  Ora: 1000
  Concursul se va desfășura față în față
  Temă prelegere Generarea si prelucrarea prin frezare a suprafetelor plane
  Tematica post
  Șef lucrări Poz. 38
  Discipline
 • Echipamente și tehnici de diagnosticare
 • Tehnologii de fabricare a autovehiculelor rutiere II
 • Desen tehnic
 • Grafică asistată de calculator
 • Desfășurare Sala: BL01 - Laborator motoare
  Ziua: 16.09.2020
  Ora: 1000
  Concursul se va desfășura față în față
  Temă prelegere Diagnosticarea sistemului de direcție
  Tematica post
  Șef lucrări Poz. 39
  Discipline
 • Reciclarea materialelor
 • Optimizarea proceselor de recondiționare
 • Tehnologia materialelor I
 • Tehnologia materialelor II
 • Tehnologia materialelor
 • Desen tehnic și infografică
 • Desfășurare Sala: BL08 – Laborator tehnologia materialelor
  Ziua: 17.09.2020
  Ora: 1000
  Concursul se va desfășura față în față
  Temă prelegere Proprietățile pulberilor metalice. Formarea pulberilor. Sinterizarea.
  Tematica post
  Șef lucrări Poz. 40
  Discipline
 • Proiectarea si modelarea fluxurilor de circulație
 • Poluare în transporturi
 • Logistică urbană
 • Managementul traficului
 • Desfășurare Sala: BL23 – Laborator trafic
  Ziua: 17.09.2020
  Ora: 1000
  Concursul se va desfășura față în față
  Temă prelegere Reglementări ale circulației urbane prin semaforizare - Corelarea intersecțiilor în unda verde
  Tematica post

  DEPARTAMENTUL MECANICĂ APLICATĂ ȘI CONSTRUCȚII CIVILE

  Profesor Poz. 9
  Discipline
 • Dinamica construcțiilor
 • Metoda elementului finit
 • Modelarea numerică a fenomenelor de transfer de caldură
 • Transfer de caldură și masă
 • Desfășurare Sala: BL 26 - Laborator Construcții Civile
  Ziua: 18.09.2020
  Ora: 1100
  Concursul se va desfășura on-line pe platforma Cisco Webex
  Tematica post
  Asistent Poz. 29
  Discipline
 • Fizică II - Elemente de mecanică
 • Mecanică
 • Mecanică II
 • Organe de mașini I
 • Organe de mașini II
 • Rezistența materialelor I
 • Rezistența materialelor II
 • Bazele modelării sistemelor mecanice
 • Vibrații mecanice
 • Mecanica fluidelor și mașini hidraulice
 • Desfășurare Sala: BL 03-Laborator Organe de Mașini
  Ziua: 16.09.2020
  Ora: 1000
  Concursul se va desfășura față în față
  Temă probă practică Determinarea constantei elastice a arcurilor
  Tematica post

  CALENDARUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

  Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice vacante, publicate în Monitorul Oficial al României, 306 din  15 aprilie 2020, se desfășoară conform următorului calendar modificat având în vedere suspendarea desfășurării concursurilor pe perioada stării de alertă:

  • Perioada de înscriere la concurs: 06.07.2020 - 20.07.2020 și 31.08.2020 (zile lucrătoare)
  • Desfășurarea probelor de concurs: 16.09.2020 - 19.09.2020
  • Afișarea rezultatelor concursului: 20.09.2020
  • Depunerea eventualelor contestații: 21.09.2020- 23.09.2020
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor: 24.09.2020
  • Avizarea rapoartelor de concurs de către Consiliile facultăților: 25.09.2020
  • Avizarea rapoartelor de concurs de către Senatul universitar: 28.09.2020
  Gol