Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2017 - 40 de ani de la înființare    

Actualizat la 28.11.2016


CONCURSURI DIDACTICE

Anunt Concursuri Ianuarie 2017

 

Facultatea de Mecanică anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice pe perioadă nedeterminată

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE, TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

Profesor Poz. 8
Discipline
 • Motoare pentru vehicule
 • Procese si caracteristici ale motoarelor cu ardere interna
 • Procese si caracteristici ale motoarelor cu ardere interna - proiect
 • Optimizarea constructiv funcțională a motoarelor cu ardere internă
 • Desfășurare Sala: BL01
  Ziua: Sâmbătă 28.01.2017
  Ora: 1000
  Tematica post
  Asistent Poz. 53
  Discipline
 • Desen tehnic și infografică
 • Tehnologia materialelor
 • Tehnologia materialelor I
 • Tehnologia materialelor II
 • Reciclarea materialelor
 • Desfășurare Sala: BA 123
  Ziua: Marți 31.01.2017
  Ora: 900
  Probă practică Controlul nedistructiv al materialelor
  Tematica post

  DEPARTAMENTUL MECANICĂ APLICATĂ ȘI CONSTRUCȚII CIVILE

  Conferentiar Poz. 19
  Discipline
 • Organe de Mașini I
 • Organe de Mașini II
 • Bazele modelării sistemelor mecanice
 • Desfășurare Sala: BL03
  Ziua: Sâmbătă 28.01.2017
  Ora: 1100
  Tematica post
  Sef lucrări Poz. 28
  Discipline
 • Construcții civile II
 • Construcții din beton armat III
 • Constructii din beton armat si precomprimat IV
 • Managementul in constructii I
 • Managementul in constructii II
 • Instalatii in constructii
 • Elemente de arhitectură
 • Managementul productiei
 • Desfășurare Sala: BA 142
  Ziua: Sâmbătă 28.01.2017
  Ora: 1300
  Tematica post
  Tema prelegere Procedee de precomprimare; Metode și materiale pentru precomprimare
  Asistent Poz. 35
  Discipline
 • Construcții din beton armat I
 • Construcții din beton armat II
 • Fundații
 • Construcții hidroedilitare
 • Materiale de construcții
 • Geotehnica
 • Mecanica Zidariilor
 • Constructii civile III
 • Instalatii in constructii
 • Geologie inginerească
 • Desfășurare Sala: BA 142
  Ziua: Sâmbătă 28.01.2017
  Ora: 1500
  Tematica post

  CALENDARUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

  Concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 1631 din 28 noiembrie 2016, se desfășoară conform următorului calendar:

  • Perioada de înscriere la concurs: 28.11.2016 - 13.01.2017
  • Desfășurarea probelor de concurs: 28.01.2017 - 02.02.2017
  • Afișarea rezultatelor concursului: 02.02.2017
  • Depunerea eventualelor contestații:2.02.2017 - 8.02.2017
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor: 8.02.2017
  • Avizarea rapoartelor de concurs de către Consiliile facultăților: 8.02.2017 - 10.02.2017
  • Avizarea rapoartelor de concurs de către Senatul universitar:13.02.2017 - 17.02.2017
  Gol