Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2019 - 42 de ani de la înființare    

Actualizat la 24.06.2018


CONCURSURI DIDACTICE

Facultatea de Mecanică anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice pe perioadă nedeterminată

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE, TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

Asistent Poz. 42
Discipline
 • Programarea calc. și limbaje de programare I
 • Programarea calc. și limbaje de programare II
 • Logistică urbană
 • Informatica în transporturi
 • Proiectarea si modelarea fluxurilor de circulație
 • Desfășurare Sala: BL23
  Ziua: 26.06.2018
  Ora: 900
  Probă practică Simularea microscopică a traficului în Aimsun
  Tematica post

  DEPARTAMENTUL MECANICĂ APLICATĂ ȘI CONSTRUCȚII CIVILE

  Conferențiar Poz. 18
  Discipline
 • Organe de mașini II - proiect
 • Organe de mașini I
 • Bazele modelării sistemelor mecanice
 • Tribologie
 • Bazele cercetării experimentale
 • Organe de mașini - proiect
 • Desfășurare Sala: BL 03
  Ziua: 26.06.2018
  Ora: 1000
  Tematica post
  Șef lucrări Poz. 25
  Discipline
 • Tehnologia lucrărilor în construcții I
 • Construcții Civile III
 • Construcții din lemn
 • Geologie inginerească
 • Proiectare asistată de calculator
 • Geotehnică, Fundații
 • Tehnologia lucrărilor în construcții II
 • Informatică aplicată
 • Desfășurare Sala: BA 142
  Ziua: 25.06.2018
  Ora: 900
  Temă prelegere Tehnologia de executie a termosistemului pentru cladiri civile
  Tematica post
  Șef lucrări Poz. 26
  Discipline
 • Studiul Materialelor
 • Rezistența Materialelor II
 • Construcții Metalice I
 • Construcții Metalice II
 • Desfășurare Sala: BA 122
  Ziua: 25.06.2018
  Ora: 900
  Tematica post
  Temă prelegere Solicitări compuse cu tensiuni de același tip

  CALENDARUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

  Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice vacante, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 345 din  24 aprilie 2018, se desfășoară conform următorului calendar:

  • Perioada de înscriere la concurs: 24.04.2018 - 08.06.2018
  • Desfășurarea probelor de concurs: 25.06.2018 - 27.06.2018
  • Afișarea rezultatelor concursului: 27.06.2018-28.06.2018
  • Depunerea eventualelor contestații: 28.06.2018 - 3.07.2018
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor: 3.07.2018-4.07.2018
  • Avizarea rapoartelor de concurs de către Consiliile facultăților: 04.07.2018 - 05.07.2018
  • Avizarea rapoartelor de concurs de către Senatul universitar: 06.07.2018 - 19.07.2018
  Gol