Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2020 - 43 de ani de la înființare    

Actualizat la 03.07.2019


CONCURSURI DIDACTICE

Facultatea de Mecanică anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice pe perioadă nedeterminată

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE, TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

Profesor Poz. 10
Discipline
 • Metode numerice
 • Procese de fabricație si echipamente pentru industria auto / Manufacturing processes and equipment for automotive
 • Desfășurare Sala: BL03
  Ziua: 08.07.2019
  Ora: 1100
  Tematica post
  Conferențiar Poz. 25
  Discipline
 • Calculul și construcția autovehiculelor I
 • Elemente de dinamica vehiculelor
 • Dinamica autovehiculelor
 • Măsurări și modelări de ergonomie în industria auto / Measurements and ergonomic modeling in automotive industry
 • Desfășurare Sala: BL23
  Ziua: 03.07.2019
  Ora: 1200
  Tematica post
  Conferențiar Poz. 26
  Discipline
 • Poluare în transporturi
 • Elemente de mecatronica
 • Optimizare constructiv- funcționala a motoarelor de automobile/ Functional design optimization of automobiles engines
 • Optimizarea constructiv funcțională a motoarelor cu ardere internă
 • Desfășurare Sala: BL23
  Ziua: 03.07.2019
  Ora: 900
  Tematica post
  Șef lucrări Poz. 41
  Discipline
 • Logistică urbană
 • Expertiza tehnică a accidentului de circulație
 • Analiza și reconstrucția accidentului de circulație
 • Grafică asistată de calculator
 • Trafic
 • Desfășurare Sala: BL23
  Ziua: 08.07.2019
  Ora: 1300
  Temă prelegere Impactul autovehicul - pieton
  Tematica post

  DEPARTAMENTUL MECANICĂ APLICATĂ ȘI CONSTRUCȚII CIVILE

  Profesor Poz. 9
  Discipline
 • Analiză cu elemente finite I
 • Mecanica materialelor compozite
 • Materiale și elemente de construcții compozite
 • Mecanică
 • Desfășurare Sala: BL17
  Ziua: 08.07.2019
  Ora: 900
  Tematica post
  Asistent Poz. 28
  Discipline
 • Desen tehnic si infografica I
 • Desen tehnic si infografica II
 • Mecanica II
 • Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I
 • Programarea calculatoarelor si limbaje de programare II
 • Tehnologia lucrarilor in contructii I
 • Tehnologia lucrarilor in contructii II
 • Desfășurare Sala: BA107
  Ziua: 05.07.2019
  Ora: 1000
  Temă probă practică Întocmirea planului (parter) pentru o construcție, folosind aplicații software dedicate
  Tematica post

  CALENDARUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

  Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice vacante, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 456 din  3 mai 2019, se desfășoară conform următorului calendar:

  • Perioada de înscriere la concurs: 03.05.2019 - 18.06.2019
  • Desfășurarea probelor de concurs: 03.07.2019 - 08.07.2019
  • Afișarea rezultatelor concursului: 08.07.2019
  • Depunerea eventualelor contestații: 08.07.2019 - 10.07.2019
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor: 10.07.2019
  • Avizarea rapoartelor de concurs de către Consiliile facultăților: 10.07.2019 - 11.07.2019
  • Avizarea rapoartelor de concurs de către Senatul universitar: 12.07.2019 - 19.07.2019
  Gol