UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2023 - 46 de ani de la înființare    

ANALE

Date identificare

Titlu ANALELE UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA – SERIA MECANICĂ Coperta
ISSN 1223-5296
Apariție anuală
Editura Universitaria - Craiova
Format A5 (până în 2010), B5 (din 2011)
Domeniul CNCSIS în care se încadrează revista 2A, 2D, 2E, 2F
Limba în care sunt publicate articolele științifice engleză
Limba în care sunt publicate rezumatele engleză
Limba în care sunt publicate cuvintele cheie engleză

Scurtă prezentare

Primul număr al revistei “Analele Universității din Craiova – seria Mecanică” a apărut în 1990, continuând seria publicațiilor din perioada 1977-1989, ale revistei “Analele Universității din Craiova – seria Electrotehnică și Mecanică”. În această perioadă revista a apărut anual, cu excepția anilor 1996 și 1997, iar în 1995 au apărut 2 numere.
Seria Mecanică a apărut ca o necesitate de asigurare a spațiului adecvat de publicare pentru difuzarea rezultatelor cercetării, efectuate în principal de cadrele didactice ale Facultății de Mecanică, precum și de alți cercetători din țară sau străinătate.
Revista publică articole din domeniul ingineriei mecanice, având ca obiect cercetări fundamentale sau aplicate, multe dintre ele cu grad mare de interdisciplinaritate. Este de remarcat faptul că în ultimii ani în această revistă publică mulți dintre doctoranzii Școlii Doctorale „Academician Radu Voinea”, ceea ce asigură o prospețime a ideilor și o largă difuzare a acestora.
Standardul de calitate al lucrărilor este garantat de un Comitet Științific alcătuit dintr-un corp de cercetători de elită, cu o reputație națională și internațională recunoscută, conducători de doctorat la Universitatea din Craiova, sau la prestigioase instituții din Statele Unite ale Americii.
În această revistă au publicat cercetători din numeroase țări, cum ar fi: Franța, Italia, Grecia, Bulgaria, Turcia, Serbia, și în special din Statele Unite ale Americii. De-a lungul timpului au publicat și nume sonore ale știintei românești, dintre care amintim pe acad. Marius Peculea și regretatul acad. Radu Voinea, care o bună perioadă a făcut parte și din comitetul științific al revistei.

Difuzarea revistei prin schimb internațional

Nr. Crt. Instituția / revista Orașul și țara
1 Universite de Grnoble, Annales de L’Institute Fourier Grenoble, Franța
2 Indian Academie of Science Sadhana Bangalore, India
3 Iranian Journal of Science and Technology Shiraz, Iran
4 Journal of Aerospace Science and Technology Teheran, Iran
5 Funkcialaj Ekvacioj, Kobe University Kobe, Japonia
6 Wikundig Genootschap Library, Neuw Archief voor Wiskunde Amsterdam, Olanda
7 Fizică și tehnică, Uni. De stat „Alecu Russo” Balți, Republica Moldova

Comitet științific

Nr. Crt. Nume și prenume Universitatea
1 Ass. Prof. PhD. Dan Marghitu Auburn University USA
2 Ass. Prof. PhD. Dan Stoianovici JHU University,Baltimore USA
3 Prof. dr. ing. Nicolae Dumitru Universitatea din Craiova
4 Prof. dr. ing. Marin Bică Universitatea din Craiova
5 Prof. dr. ing. Gheorghe Nanu Universitatea din Craiova
6 Prof. dr. Adriana Burlea Șchiopoiu Universitatea din Craiova
7 Conf. dr. ing. Nicolae Crăciunoiu Universitatea din Craiova
8 Prof. dr. ing. Dumitru Ilie Universitatea din Craiova
9 Conf. dr. ing. Roșca Adrian Sorin Universitatea din Craiova

Indicații pentru autori

Pentru a asigura un aspect unitar al volumului, vă rugăm să consultați instrucțiunile de redactare și fișierele șablon / exemplu de la link-urile de mai jos

Numere anterioare

Gol