UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2024 - 47 de ani de la înființare    

MOBILITĂȚI STUDENȚI - Echivalări

RECUNOAȘTEREA REZULTATELOR PERIOADEI DE STUDII ÎN STRĂINĂTATE

Se face în conformitate cu următoarele legi și regulamente:
  • Legea privind ratificarea Convenției Europene cu privire la echivalarea generală a perioadelor de studii universitare;
  • Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3043 I 13.01.2000, privind recunoașterea perioadelor de studii efectuate în alte instituții stabilite prin acorduri, contracte și programe internaționale;
  • Regulamentul privind recunoașterea perioadelor de studii efectuate în alte instituții pe baza unor acorduri, contracte sau programe internaționale, adoptat de Biroul Senatului Universității din Craiova la data de 20.01.2002.

Rezultatele se vor echivala de către o comisie aprobată de Consiliul Profesoral al Facultății, care va analiza documentul matricol emis la universitatea parteneră (Transcript of Records), echivalând acele discipline care au corespondent în planurile de învățământ ale Facultății de Mecanică. Rezultatele obținute de student (note și credite) prin promovarea examenelor și a celorlalte forme de verificare la universitatea parteneră, se recunosc în conformitate cu Acordul de Studii ("Learning Agreement") și se trec în Suplimentul la Diplomă.

Regulamente

Gol