UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2024 - 47 de ani de la înființare    

LABORATOARE

Sinteză Laboratoare Centrul Universitar Craiova

Nr. Denumire Nr.locuri Supraf. [m2]/ H[m] Adresa Obs. (deservește secția)/ Disciplina
1 Tehnologia construcțiilor de mașini BA 101 25 94 / 5 Calea București, 107 TCM, AR,TRN, IEM
2 Așchiere și scule așchietoare BA 102 25 67 / 5 Calea București, 107 TCM / BAGS
3 Bazele cercetării experimentale BA 104 15 43 / 5 Calea București, 107 TCM / BCE
4 Hidraulică, BA 112 15 50 / 5 Calea București, 107 TCM / ACT. HDR. AR ,TRN/ACT. HDR.
5 Proiectarea sculelor așchietoare BA 117 15 62 / 5 Calea București, 107 TCM / PSA
6 Rezistența materialelor I, BA 007 22 81 / 3,5 Calea București, 107 TCM / RM MSP / RM AR ,TRN/ RM
7 Rezistența materialelor II BA 121, 122 25 80 / 5 Calea București, 107 TCM / RM MSP / RM AR ,TRN/ RM
8 Mecanisme, BA 123 15 60 / 5 Calea București, 107 TECM / MEC. AR ,TRN/ MEC.
9 Organe de mașini I, BA 125 15 90 / 5 Calea București, 107 TCM / APT
10 Mecanică-Vibrații, BA 128 20 54 / 5 Calea București, 107 TCM / VIBRAȚII AR,TRN
11 Organe de mașini II, BA 142 15 68 / 4 Calea București, 107 TCM / OM AR,TRN / OM
12 Toleranțe și control dimensional BA 220 15 45 / 5 Calea București, 107 TCM / TOLERANȚE AR,TRN / MUCD
13 Proiectarea dispozitivelor,Tehnologii și echipamente de control, BA 126 20 54 / 5 Calea București, 107 TCM /PD
14 Mecatronica automobilului BB 221 15 53 / 4,5 Calea București, 107 TCM / OM AR,TRN / OM
15 Tehnologia materialelor 2 x 15 200 / 7 Câmpia Izlaz 105 TCM / TM AR,TRN / TM
16 Mașini unelte (Hale) 30 130 / 10 Câmpia Izlaz 105 TCM / MU AR,TRN / MPMU
17 Rezistența materialelor DS 013 15 40 / 10 Str. Tehnicii nr. 3, Fac. Electrotehnică TCM / RM, AR,TRN / RM, ELTH / RM, EM / RM, AC / RM
18 Sudură 15 50 / 7 Câmpia Izlaz 105 TCM / TCS
19 Fabricația pieselor din pulberi 30 200 / 7 Câmpia Izlaz 105 TCM / TFPP
20 Termotehnică și mașini termice 40 150 / 3 Calea București, 107 TCM / TM, AR,TRN / TM
21 Motoare termice 15 100 / 7 Câmpia Izlaz 105 TCM / TMT, AR,TRN / MT
22 Mecanica fluidelor 15 100 Câmpia Izlaz 105 TCM / MF, MSP / MF
23 Tratamente termice 15 50 / 3 Calea București, 107 TCM / TT
24 Tehnologia deformării plastice la rece 15 50 / 5 Câmpia Izlaz 105 TCM / TPR
25 Atelier practică 30 200 / 10 Câmpia Izlaz 105 TCM / PRACTICĂ
26 Calculul și construcția autovehiculelor (BA 135) 36 94 / 5 Calea București, 107 AR/CCA
27 Motoare 22 100 / 4 Calea București, 107 E AR, TRN
28 Fabricarea terotehnica și fiabilitatea autovehiculelor 20 50 / 5 Calea București, 107 AR, TRN
29 Echipamente și tehnici de diagnosticare a autovehiculelor 15 40 / 6 Calea București, 107 E AR,TRN
30 Mașini și tractoare 15 40 / 7 Câmpia Izlaz 105 AR,TRN
31 Construcții civile, BA 106 36 65 / 5 Calea București, 107 CCIA
32 Topografie, BA 001 20 40 / 3 Calea București, 107 CCIA
33 Geologie, BA 001 20 40 / 3 Calea București, 107 CCIA
34 Geotehnica, BA 002 20 40 / 3 Calea București, 107 CCIA
35 Constructii de beton armat ; BA002 20 40 / 3 Calea București, 107, ELPRECO Craiova CCIA
36 Materiale de construcție BA 008 15 60 / 3,5 Calea București, 107, ELPRECO Craiova CCIA
37 Fundații BA 008 15 60 / 3,5 Calea București, 107 CCIA
38 Constructii hidroedilitare, BA009 15 60 / 3,5 Calea București, 107 CCIA
39 Siguranta constructiilor, BA 106 36 65 / 5 Calea București, 107, ELPRECO Craiova CCIA
40 Tehnologia lucrarilor in constructii, BA 106 36 65 / 5 Calea București, 107, ELPRECO Craiova CCIA
41 Cai de comunicatii si poduri, BA001 20 40 / 3 Calea București, 107 CCIA
42 Constructii metalice, BA 007 22 81 / 3,5 Calea București, 107 CCIA
43 Mecanica zidariilor, BA 106 36 65 / 5 Calea București, 107, ELPRECO Craiova CCIA

TCM - Tehnologia construcțiilor de mașini; AR - Autovehicule rutiere; TRN-ingineria transporurilor și traficului; CCIA – Constructii civile industriale si agricole; IEM – Inginerie economică în mecanică.