Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2017 - 40 de ani de la înființare    

Admitere 2017

ADMITERE LICENȚĂ

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere 2017 - Licență, Masterat, Doctorat

Licență Informații Locuri Înscriere Rezultate

CONCURS PE BAZĂ DE DOSAR:

Media de concurs = 100% Media de bacalaureat

Criterii de departajare:
1. Nota de la proba de Limba și literatura română de la bacalaureat
2. Nota de la proba de matematică de la bacalaureat

ADMITERE MASTERAT

Masterat Informații Locuri Înscriere Rezultate

MEDIA VIRTUAL

Gol