UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2024 - 47 de ani de la înființare    

Informări

Actualizare la regimul achitării taxelor - postat 15.05.2020

In sedinta Consiliului de Administratie din 14 mai 2020, s-a aprobat prelungirea perioadei de încasare a taxelor de școlarizare cu dată scadentă 15.05.2020 pentru studii universitare de licență, master, doctorat și postuniversitare până la data de 28.05.2020 inclusiv, cu exmatriculare în data de 29.05.2020. Link anunt site UCv

Derulare activitate didactică - postat 02.04.2020

Pentru derularea în regim on-line a activității didactice, cadrele didactice și studenții faculății sunt rugați să țină cont de următoarele precizări.
Toate aceste activități on-line se vor programa conform orarului în vigoare, pentru a evita orice suprapuneri ale acestora.

Actualizare la regimul achitării taxelor - postat 31.03.2020

 • Având în vedere evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României care indică o creștere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, și pentru limitarea infectării în rândul populației, Universitatea din Craiova prelungește perioada în care NU încasează taxe în numerar (taxe de școlarizare, taxe cămin, chirii, diverse taxe), pe durata stării de urgență.
 • Acestea se pot plăti prin virament bancar, în contul Universității din Craiova, la BRD, IBAN: RO48BRDE170SV46910431700 CIF: 4553380.
 • Bursele studenților se vor plăti doar prin virament bancar (pentru studenții deținători de carduri).
 • Pentru studenții beneficiari de burse, care nu au adus extras de cont și care până la această dată au ridicat bursa în numerar de la casieria centrală, plata acestora se va efectua prin virament bancar în baza extrasului comunicat on line la adresa de e-mail : mihai.tascovici@gmail.com
 • Bănci acceptate: BCR, ING, BRD, RAIFFEISEN BANK.
 • În mesajul studentului se va preciza obligatoriu CNP-ul și facultatea.
Alte informatii se gasesc la Link catre anunt site UCv:

Precizări lămuritoare despre derularea activității în regim on-line: - postat 17.03.2020

În urma ședinței Consiliului de Administratie din data de 16.03.2019 s-au prevăzut măsuri suplimentare față de cele anterioare, pentru limitarea efectelor pandemiei Covid19.
În acest context este de interes pentru toți să vedem Mesajul Rectorului Universității din Craiova.

Rugăm studenții să consulte din conturile individuale ale platformei de Evidența studenților materialele didactice încărcate de cadrele didactice pentru disciplinele din acest semestru.

Masuri ale Facultății de Mecanică pentru derularea activităților didactice în perioada 13.03-31.03.2020

În ședința Biroului Consiliului Faculății de Mecanică din data de 13.03.2020 s-au hotărât o serie de măsuri pentru reglementarea modului de derulare a activităților didactice în această perioadă, care sunt prezentate în următoarele documente:

Măsuri anterioare

Masuri achitare taxe

 • În ședința Consiliului de Administrație din 12 martie 2020 s-a hotărât în plus față de măsurile luate anterior, suspendarea activităților directe cu studenții și a altor manifestări și evenimente, până pe data de 31.03.2020.
 • Hotărârea cu toate măsurile complete se poate vizualiza aici
 • In perioada 13.03-31.03.2020, prin casieria centrala a Universitatii din Craiova, nu se mai incaseaza taxe in numerar ( taxe de scolarizare, taxe camin, chirii, diverse taxe). Acestea se pot plati prin virament bancar, in contul Universitatii din Craiova, IBAN: RO48BRDE170SV46910431700 CIF: 4553380, sau in numerar la casierie, fara penalitati, incepand cu data de 01.04.2020, dar nu mai tarziu de 15.04.2020.
 • Bursele aferente lunii martie 2020 se vor plati doar prin virament bancar, ( pentru studentii detinatori de carduri). Pentru studentii beneficiari de burse, care nu au adus extras de cont si care pana la aceasta data au ridicat bursa in numerar de la casieria centrala, plata acestora se va efectua in numerar dupa data de 01.04.2020, sau prin virament bancar in baza extrasului comunicat on line la adresa de e-mail : mihai.tascovici@gmail.com Banci acceptate: BCR, ING, BRD, RAIFFEISEN BANK. In mesaj se va preciza obligatoriu CNP-ul, si facultatea

Alte masuri

 • În ședința Consiliului de Administrație din 9 martie 2020 s-au actualizat o serie de măsuri aprobate anterior, ca urmare a situației generate de răspândirea infecției cu coronavirus COVID-19:
 • scutirea de la cursuri și laboratoare pentru studenții reveniți din mobilități ERASMUS și / sau deplasări din zonele afectate de acest virus, pentru care se recomandă autoizolarea la domiciliu, pentru cel puțin 28 de zile.
 • În acest sens, studenții vor transmite la secretariatele facultăților data intrării în țară și localitatea unde au avut deplasarea
 • La revenirea în activitate trebuie completat chestionarul primit de la DSP Dolj, care se va depune la secretariatul facultății
 • Activitățile neefectuate în perioadele de auto-izolare vor fi recuperate după un program ce va fi aprobat de Consiliul de Administrație al Universității din Craiova.
 • De asemenea, pentru a preveni răspândirea virusului se suspendă deplasările externe până la 31.03.2020. Situațiile speciale vor fi analizate de către Consiliul de Administrație al Universității din Craiova
 • Studenții care în perioada următoare trebuie să-și depună dosare pentru burse sociale și sunt izolați la domiciliu pot transmite dosarul în format electronic pe adresa de e-mail a facultății, urmând ca după terminarea perioadei de izolare să depună documentele în original.
 • De asemenea, s-a aprobat și demararea procedurii de licitație, în regim de urgență, pentru materiale dezinfectante necesare pentru toate spațiile universității, conform recomandărilor Direcției de Sănătate Publică Dolj.
 • Informații suplimentare se pot regăsi în Hotărârea Ministerului Afacerilor Interne nr.6 din 06.03.2020.