Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2018 - 41 de ani de la înființare    

CONCURSURI PERSONAL AUXILIAR

Facultatea de Mecanică prin Departamentul Autovehicule, Transporturi și Inginerie Industrială, organizează examenul de promovare prin transformarea postului de muncitor, în inginer IIS în următoarele condiții de concurs

Calendar Examen

Data afișării: 10.04.2017
Data derulării: 28.04.2017
Locul: laboratorul de Trafic rutier și transporturi (BL 23)
Ora: 900
Gol