UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2024 - 47 de ani de la înființare    

CONCURSURI PERSONAL AUXILIAR

Departamentul Autovehicule, Transporturi și Inginerie Industrială

1. Facultatea de Mecanică prin Departamentul Autovehicule, Transporturi și Inginerie Industrială, organizează examenul de promovare prin transformarea postului de inginer IIS, în inginer IS în următoarele condiții de concurs

Calendar Examen

Data afișării: 09.11.2023
Data derulării: 29.11.2023
Locul: Pavilionul ART-01, strada Calea București nr.107
Ora: 900

2. Facultatea de Mecanică prin Departamentul Autovehicule, Transporturi și Inginerie Industrială, organizează examenul de promovare prin transformarea postului de inginer IIS, în inginer IS în următoarele condiții de concurs

Calendar Examen

Data afișării: 09.11.2023
Data derulării: 29.11.2023
Locul: Laborator Dispozitive BA126, strada Calea București nr.107
Ora: 1100

Facultatea de Mecanică

1. Facultatea de Mecanică organizează examenul de promovare promovare pe post de secretar IS in urmatoarele condiții de concurs

Calendar Examen

Data afișării: 09.11.2023
Data derulării: 28.13.2023
Locul: Sala BA 215 A
Ora: 1100

2. Facultatea de Mecanică organizează examenul de promovare promovare pe post de secretar IIS in urmatoarele condiții de concurs

Calendar Examen

Data afișării: 09.11.2023
Data derulării: 28.11.2023
Locul: Sala BA 215 A
Ora: 900

Departamentul Mecanică Aplicată și Construcții Civile

1. Facultatea de Mecanică prin Departamentrul de Mecanică Aplicată și Construcții Civile, organizează examenul de promovare prin transformarea postului de inginer IIS în postul de inginer IS în următoarele condiții de concurs

Calendar Examen

Data afișării: 09.11.2023
Data derulării: 28.11.2023
Locul: Sala BA 215 A
Ora: 1300

Gol