UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2023 - 46 de ani de la înființare    

CONCURSURI PERSONAL AUXILIAR

Departamentul Autovehicule, Transporturi și Inginerie Industrială

1. Facultatea de Mecanică prin Departamentul Autovehicule, Transporturi și Inginerie Industrială, organizează examenul de promovare prin transformarea postului de inginer IIS, în inginer IS în următoarele condiții de concurs

Calendar Examen

Data afișării: 11.05.2021
Data derulării: 11.06.2021
Locul: Pavilionul ART-02, strada Calea București nr.107
Ora: 1000

2. Susținerea probelor de concurs pentru postul de inginer pe perioadă nedeterminată la departamentul ATII se va face conform celor din anunț


Gol