Snow
Snow
Snow
Snow
Snow
Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2019 - 42 de ani de la înființare    

Programul de studii avansate

 

Programul cuprinde urmatoarele discipline de cunoastere avansata:

Semestrul I -14 saptamâni

Nr. Crt. Disciplina Nr. ore Evaluare Credite
C S L P
1 Bazele cercetarii experimentale 2 - 2 - E 12
2 Proiectarea asistata de calculator (constructiva si calitativa) 2 - 2 - E 10
3 Modul de pregatire individuala   3     V 8
Total             30

Semestrul II -14 saptamâni  Directia de studii:Termotehnica si Masini termice

Conducator de doctorat: Profesor Doctor Inginer Marin Bica

Nr. Crt. Disciplina Nr. ore Evaluare Credite
C S L P
1 Termodinamica avansata 2 - 2 - E 12
2 Transfer de caldura si masa in regim nestationar 2 - 1 - E 10
3 Elaborarea proiectului de cercetare cu tematica tezei     3   V 8
Total             30

Semestrul II -14 saptamâni Directia de studii: Mecanica si Vibratii mecanice

Conducator de doctorat: Profesor Doctor Inginer Bagnaru Dan Gheorghe

Nr. Crt. Disciplina Nr. ore Evaluare Credite
C S L P
1 Mecanica 2 - 2 - E 12
2 Vibratii mecanice 2 - 1 - E 10
3 Elaborarea proiectului de cercetare cu tematica tezei     3   V 8
Total             30

Semestrul II -14 saptamâni Directia de studii: Rezistenta materialelor, teoria                                           elasticitatii si plasticitatii

Conducator de doctorat: Profesor Doctor Inginer Ilincioiu Dan

Nr. Crt. Disciplina Nr. ore Evaluare Credite
C S L P
1 Rezistenta materialelor 2 - 2 - E 12
2 Teoria elasticitatii 2 - 1 - E 10
3 Elaborarea proiectului de cercetare cu tematica tezei     3   V 8
Total             30

Semestrul II -14 saptamâni Directia de studii: Mecanisme

Conducator de doctorat: Profesor Doctor Inginer Dumitru Nicolae

Nr. Crt. Disciplina Nr. ore Evaluare Credite
C S L P
1 Mecanisme plane si spatiale 2 - 2 - E 12
2 Transmisii mecanice si roboti 2 - 1 - E 10
3 Elaborarea proiectului de cercetare cu tematica tezei     3   V 8
Total             30

Semestrul II -14 saptamâni Directia de studii: Stiinta Materialelor

Conducator de doctorat: Profesor Doctor Inginer Mangra Mihai

Nr. Crt. Disciplina Nr. ore Evaluare Credite
C S L P
1 Stiinta materialelor avansate 2 - 2 - E 12
2 Tehnologii moderne de elaborare 2 - 1 - E 10
3 Elaborarea proiectului de cercetare cu tematica tezei     3   V 8
Total             30

Acestor cursuri li se adauga, in fiecare semestru un modul de pregatire complementara de 3 ore sub forma de seminar avansat de cercetare stiintifica.
Semestrul I propune 2 cursuri magistrale ( insotite de câte un seminar) intr-una din ariile fundamentale ale stiintei ingineresti. Cursul magistral si seminarul aferent se incheie prin examen si se adreseaza tuturor doctoranzilor, in vreme ce seminarul avansat de metoda regrupeaza doctoranzii in functie de conducatorul stiintific.
La incheierea programului, doctorandul sustine public un proiect de cercetate stiintifica, a carui tema o stabileste impreuna cu conducatorul stiintific. Comisia de examinare a proiectului este prezidata de conducatorul stiintific si cuprinde alti doi membri ai consiliului stiintific al scolii doctorale. Calificativele foarte bine si bine ii permit doctorandului sa promoveze in programul de cercetare stiintifica. Din acest moment, proiectul de cercetare devine tema a tezei de doctorat.

Programul  de cercetare stiintifica

Programul are o durata de 4 semestre, insumeaza 120 de ECTS si este organizat sub indrumarea unui conducator de doctorat in cadrul unei echipe de cercetare.
Rezultatele intermediare ale programului de cercetare sunt prezentate de catre doctorand semestrial, sub forma de rapoarte de cercetare stiintifica sustinute public. Dupa fiecare sustinere validata, doctorandul va primi 30 ECTS. Cel putin doua din aceste rapoarte vor fi supuse spre publicare unor reviste academice de specialitate cu consiliu stiintific. Doctoranzii sunt incurajati sa se adreseze in primul rând revistei publicate de facultate: Analele Facultatii de Mecanica. Programul se finalizeaza prin prezentarea publica a tezei de doctorat ce poate fi redactata intr-o limba de circulatie internationala. Teza este supusa unei analize preliminare in cadrul departamentului de specialitate al Facultatii de Mecanica.

Norme de conduita etica si profesionala

Pentru a parcurge programul de studii doctorale in stiinte ingineresti, studentul doctorand trebuie sa dovedeasca trei calitati fundamentale:

  • probitate intelectuala
  • capacitate de gândire originala
  • loialitate fata de comunitatea academica

Aceste calitati se verifica pe tot parcursul programelor de pregatire si de cercetare si exclud: orice forma de frauda si de plagiat, nefrecventarea cursurilor si seminariilor, neprezentarea la examene si nerespectarea calendarului de sustinere a rapoartelor stiintifice.
Pe parcursul celor trei ani de studii doctoranzii au obligatia de a prezenta conducatorului stiintific un raport de activitate pe baza caruia consiliul stiintific  sa poata evalua semestrial stadiul de pregatire a doctorandului si progresele realizate de acesta. De asemenea doctorandul are obligatia de a participa la programele de cercetare ale Facultatii, de a alcatui proiecte de grant individuale sau de a participa la astfel de proiecte.

Integrarea in planul de cercetare al cadrelor de specialitate

Doctoranzii in inginerie mecanica sunt intru totul integrati in procesul de cercetare organizat la nivelul Departamentelor de Specialitate din Facultatea de Mecanica. Doctoranzii cu frecventa se afla sub coordonarea conducatorului  de teza. ...sus

 
Gol