Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2022 - 45 de ani de la înființare