UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2024 - 47 de ani de la înființare    

Ofertă servicii

Beneficiind de o bază materială modernă și de cadre didactice cu experiență și rezultate notabile în activitatea de cercetare, Facultatea de Mecanică poate oferi partenerilor din mediul de afaceri și din mediul social o gamă largă de servicii de cercetare, proiectare, prestări de activități: