Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2018 - 41 de ani de la înființare    

Actualizat la 03.05.2018


Admitere Licență - sesiunea IULIE 2018

Domeniul de licență Specializarea Total Locuri Buget Locuri Taxa Criterii de admitere
Locuri Buget Locuri diplomă din mediu rural **
Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini 49 1 40 Media examenului de bacalaureat
Ingineria autovehiculelor Autovehicule Rutiere 85 2 33
Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor și a traficului 39 1 50
Inginerie civilă Construcții Civile Industriale și Agricole 35* 1 24
Total  208 5 147
213

* 1 loc este rezervat pentru candidați de etnie rromă.

** aceste locuri sunt bugetate și pot concura numai candidații care au diplomă de bacalaureat obținută la un liceu din mediul rural

Gol