Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2020 - 43 de ani de la înființare    

Actualizat la 27.05.2020


Locuri admitere Licență - IULIE 2020

Domeniul de licență Specializarea Total Locuri Buget Locuri Taxa Criterii de admitere
Locuri Buget Locuri diplomă din mediu rural **
Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini 48 2 42 Media examenului de bacalaureat
Ingineria autovehiculelor Autovehicule Rutiere 87 2 33
Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor și a traficului 39 1 51
Inginerie civilă Construcții Civile Industriale și Agricole 36* 2 24
Total  210 7 150

* 1 loc este rezervat pentru candidați de etnie rromă, fiind inclus în totalul locurilor bugetate.

** aceste locuri sunt bugetate și pot concura numai candidații care au diplomă de bacalaureat obținută la un liceu din mediul rural, fiind incluse în totalul locurilor bugetate

Gol