UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2024 - 47 de ani de la înființare    

Viața academică - EVENIMENTE

CEREMONIE ACORDARE TITLU DOCTOR HONORIS CAUSA

Prof. univ. dr. ing. Simion Popescu

La propunerea Facultatății de Mecanică se acordă în ziua de 24 noeimbrie 2023 de către Universitatea din Craiova,  titlul de Doctror Honoris Causa domnului prof. Simion Popescu.
Ceremonia are loc la ora 13:30, în sala "Mihai I al României" a Universității din Craiova

  • Cu această ocazia domnia va susține o disertație cu titlul Tractorul - mijloc energetic de lucru și obiect de cercetare - dezvoltare
Prof. univ. dr. ing. Simion Popescu

VL
VL

Aspecte de la ceremonie

Gol