UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2023 - 46 de ani de la înființare    

ROSE - AMFITEATRUL STUDENȚIEI

AFISTUD - AmFIteatrul STUDentiei, un proiect al Facultății de Mecanică

DESCRIEREA PROIECTULUI
Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE), un proiect în valoare totală de 200 de milioane de euro, este finanțat integral de BIRD, și se va derula pe o perioadă de 7 ani, fiind implementat de Ministerul Educației Naționale. Obiectivele de dezvoltare ale ROSE sunt îmbunătățirea tranziției de la liceu la învățământul terțiar și creșterea gradului de retenție în primul an de studii universitare, în instituțiile finanțate în cadrul proiectului.

Parteneri educaționali

Instantanee din proiect

Gol