UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2024 - 47 de ani de la înființare    

Despre Facultate


Noi suntem UCv


Scurt istoric:

În anul 1977, pri Decretul Consiliului de Stat nr. 207 s-a înființat Facultatea de Mecanică din Craiova, cu următoarele specializări: Tehnologia construcțiilor de mașini, Mașini unelte, Construcții civile industriale și agricole și Utilaje pentru materiale de construcții.

Continuând tradiția învățământului tehnic superior din Craiova în domeniul vehiculelor comerciale (Facultatea de Mecanizare a Agriculturii din Craiova Decretul 175 / 1948) în anul 1990 s-au înființat specializările: Autovehicule rutiere și Mașini și instalații agricole.

De asemenea din anul 1992 se promovează noi specializări: Inginerie Economică în domeniul mecanic, Știința materialelor și Mecanică aplicată. Răspunzând provocărilor actuale în anul 2005 s-a înființat specializarea Ingineria transporturilor și a traficului.

Prin programele de studii se asigură pregătirea absolvenților de liceu pentru a deveni ingineri prin cursuri de licență cu durata de 4 ani. Pentru absolvenții cursurilor licență se oferă învățământ de master cu durata de 2 ani.

Facultatea de Mecanică a Universității din Craiova a inițiat în anul 2005 primul program doctoral în Inginerie Mecanică în cadrul Scolii Doctorale "Academician Radu Voinea".
Doctoratul în științe inginerești este un doctorat de tip științific în domeniul fundamental –științe inginerești, organizat în două modalități: doctorat cu frecventă (pe locuri finanțate de la buget sau cu taxă) și doctorat fără frecvență (cu taxă).

PlacaComemorativa
      Holul central -    Placă comemorativă
Tur virtual clădire BA

Obiective
Vitraliu Holul central - Vitraliu
Strategie
Broșură de prezentare