Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2017 - 40 de ani de la înființare    

Actualizat la 31.07.2017


Admitere Licență - Rezultate

ANUNT FOARTE IMPORTANT!

FACULTATEA DE MECANICĂ ORGANIZEAZĂ SESIUNEA DE ADMITERE - SEPTEMBRIE LA PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ

CALENDAR ADMITERE

  • 04. 09. 2017 ś 19. 09. 2017 - Înscrierea candidaților;
  • 19. 09. 2017 - Susținere probe de competență lingvistică pentru programul AEDMD
  • 20. 09. 2017 - Desfășurarea probelor de concurs
  • 21. 09. 2017 - Afișare Rezultate;
  • 21. 09. 2017 ś 22. 09. 2017 - Confirmarea locurilor, depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși;
  • 23. 09. 2017 - Redistribuirea locurilor neconfirmate; Afișarea rezultatelor finale
  • 23. 09. 2017 ś 24. 09. 2017 - Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. Retragerea dosarelor
  • 21 ś 24. 09. 2017 - Taxă de înmatriculare și semnare contracte de studii

Notă: Locurile rămase neocupate prin retragerea dosarelor se vor redistribui în sesiunea de admitere din luna septembrie.

Contestații

Rezultatele admiterii la programele de studii de licență au fost afisate astazi 31 iulie 2017 orele 14:00.

Eventualele contestatii (conform Metodologiei de admitere) se depun în 24 de ore.


Situația la data de 31.07.2017, ora 14 - sesiunea IULIE 2017

Candidați admiși la buget Inginerie Industrială (TCM)
Inginerie și Management (IEM)
Ingineria Autovehiculelor (AR)
Ingineria Transporturilor (ITT)
Constructii Civile Industriale si Agricole (CCIA)
la taxă Inginerie Industrială (TCM)
Inginerie și Management (IEM)
Ingineria Autovehiculelor (AR)
Ingineria Transporturilor (ITT)
Constructii Civile Industriale si Agricole (CCIA)
Lista alfabetică a candidaților admiși
Candidați respinși Nu există candidați respinși
Gol