Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2018 - 41 de ani de la înființare    

Actualizat la 23.09.2017


Rezultate admitere licență sesiunea septembrie

Noii candidați admiși care nu și-au confirmat locul până la data 24.09.2017 ora 12,00 își vor pierde locul alocat

Confirmarea locului ocupat presupune:

  • Depunerea diplomei de bacalaureat (în original) la secretariatul facultății;
  • Depunerea foii matricole de absolvire de liceu (în original) la secretariatul facultății;
  • Plata taxei de înmatriculare în anul I de studii (150 lei) la secretariatul facultății conform programului afișat pentru confirmarea locului ocupat;
  • Semnarea contractului de studii;

Contestații

Eventualele contestatii (conform Metodologiei de admitere) se depun în 24 de ore.


Situația la data de 23.09.2017, ora 11 - sesiunea SEPTEMBRIE 2017

Candidați admiși la buget Inginerie Industrială (TCM)
Inginerie și Management (IEM)
Ingineria Autovehiculelor (AR)
Ingineria Transporturilor (ITT)
Constructii Civile Industriale si Agricole (CCIA)
la taxă Inginerie Industrială (TCM)
Inginerie și Management (IEM)
Ingineria Autovehiculelor (AR)
Ingineria Transporturilor (ITT)
Constructii Civile Industriale si Agricole (CCIA)
Gol