Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2020 - 43 de ani de la înființare    

Actualizat la 21.09.2019


Rezultate finale admitere licență sesiunea septembrie 2019

CONFIRMARE LOC

Confirmarea locului de către candidații admiși după redistribuire presupune:

  • Depunerea diplomei de bacalaureat (în original) la secretariatul facultății;
  • Depunerea foii matricole de absolvire de liceu (în original) la secretariatul facultății;
  • Plata taxei de înmatriculare în anul I de studii (150 lei) la secretariatul facultății conform programului afișat pentru confirmarea locului ocupat;
  • Semnarea contractului de studii;


Programul după care se realizează confirmarea locului ocupat este următorul:

  • Luni-Vineri, 9:00 – 16:00;
  • Sâmbătă 9:00 – 13:00;

Contestații

Eventualele contestatii (conform Metodologiei de admitere) se depun în 24 de ore la Registratura Universității.


Rezultate admitere la data de 21.09.2019  - sesiunea Septembrie 2019

Candidați admiși la buget Inginerie Industrială (TCM)
Ingineria Autovehiculelor (AR)
Ingineria Transporturilor (ITT)
Constructii Civile Industriale si Agricole (CCIA)
la taxă Inginerie Industrială (TCM)
Ingineria Autovehiculelor (AR)
Ingineria Transporturilor (ITT)
Constructii Civile Industriale si Agricole (CCIA)
Lista alfabetică a candidaților admiși
Candidați respinși Nu există candidați respinși
Candidați potențial admiși Candidați potențial admiși
Gol