Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2021 - 44 de ani de la înființare    

Actualizat la 24.09.2021


Rezultate admitere licență sesiunea Septembrie 2021


Anunțuri

Glisare an superior

Noii candidați admiși care fac parte din următoarele categorii, vor trebui să aducă în intervalul 21-24 septembrie, pe lângă documentele solicitate, o cerere de glisare / reînmatriculare în an superior după modelul atașat, și un document oficial care să ateste situația școlară (supliment la diplomă, foaie matricolă):

  1. Candidați care au o diploma de licență și după admitere (în urma echivalarilor și a îndeplinirii numărului minim de credite) pot glisa în an superior, în conformitate cu normele existente la nivelul Uni versității din Craiova.
  2. Candidați care sunt exmatriculați de o perioadă mai mare de 3 ani și se reînmatriculează trecând prin admitere, în conformitate cu normele existente la nivelul Uni versității din Craiova.

Această solicitare nu se adresează și candidațiilor care au depus acest document în perioada de înscriere !

Rezultate admitere la data de 20.09.2021  - sesiunea Septembrie 2021

Candidați admiși la buget Inginerie Industrială (TCM)
Ingineria Autovehiculelor (AR)
Ingineria Transporturilor (ITT)
Constructii Civile Industriale si Agricole (CCIA)
la taxă Inginerie Industrială (TCM)
Ingineria Autovehiculelor (AR)
Ingineria Transporturilor (ITT)
Constructii Civile Industriale si Agricole (CCIA)
Lista alfabetică Lista alfabetică
Români de pretutindeni Toate specializările

Rezultatele sunt afișate și pe site-ul Universității la acest link