Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2022 - 45 de ani de la înființare    

Actualizat la 26.09.2022


Rezultate admitere licență sesiunea Septembrie 2022

Noii candidați declarați admiși vor trebui să confirme în perioada 26-28 septembrie locurile ocupate prin:

  • Plata taxei de înmatriculare
  • Semnarea contractelor de școlarizare
  • Depunerea actelor în original (pentru candidații declarați admiși la buget)
  • Plata primei tranșe de școlarizare de 2000 lei (de către candidații admiși la taxă)
  • Plata taxei de glisare de 2000 lei (numai candidații care au glisat în an superior)

Locurile candidaților care nu confirmă până la data de 28 septembrie locul ocupat în această admitere, vor fi redistribuite la următorii candidați în ordinea mediilor.

Confirmare locuri la clădirea centrală a Facultății de Mecanică:
Zile lucrătoare 9-16

Glisare an superior

Candidații admiși care fac parte din următoarele categorii, vor trebui să aducă în intervalul 26-28 septembrie, pe lângă documentele solicitate, o cerere de glisare / reînmatriculare în an superior după modelul atașat, și un document oficial care să ateste situația școlară (supliment la diplomă, foaie matricolă):

  1. Candidați care au o diploma de licență și după admitere (în urma echivalarilor și a îndeplinirii numărului minim de credite) pot glisa în an superior, în conformitate cu normele existente la nivelul Uni versității din Craiova.
  2. Candidați care sunt exmatriculați de o perioadă mai mare de 3 ani și se reînmatriculează trecând prin admitere, în conformitate cu normele existente la nivelul Uni versității din Craiova.

Această solicitare nu se adresează și candidațiilor care au depus acest document în perioada de înscriere !

Rezultate admitere la data de 26.09.2022  - sesiunea Septembrie 2022

Candidați admiși la buget Inginerie Industrială (TCM)
Ingineria Autovehiculelor (AR)
Ingineria Transporturilor (ITT)
Constructii Civile Industriale si Agricole (CCIA)
la taxă Inginerie Industrială (TCM)
Ingineria Autovehiculelor (AR)
Ingineria Transporturilor (ITT)
Constructii Civile Industriale si Agricole (CCIA)
Lista alfabetică Lista alfabetică

Rezultatele sunt afișate și pe site-ul Universității la acest link

Candidați sesiunea septembrie 2022

Lista candidaților înscriși la concursul de admitere la licență la Facultatea de Mecanică.