Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2020 - 43 de ani de la înființare    

Actualizat la 24.09.2019

Rezultate finale admitere masterat septembrie 2019

NOTĂ

  • Eventualele contestații cu privire la rezultatul probelor scrise se depun, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor finale ale concursului.

Rezultate admitere la data de 24.09.2019  - sesiunea Septembrie 2019

Candidați Admiși Admiși la buget Optimizarea Proceselor și Echipamentelor Tehnologice
Managementul Producției și Logistică
Concepția și Proiectarea Autovehiculelor Moderne
Optimizarea Sistemelor de Transport Rutier
Automotive engineering – design, manufacture and development
Modelare și Simulare în Ingineria Mecanică
Admiși la taxă Optimizarea Proceselor și Echipamentelor Tehnologice
Managementul Producției și Logistică
Concepția și Proiectarea Autovehiculelor Moderne
Optimizarea Sistemelor de Transport Rutier
Automotive engineering – design, manufacture and development
Modelare și Simulare în Ingineria Mecanică
Lista alfabetică a candidaților
Candidați Respinși Candidați respinși
Gol