Snow
Snow
Snow
Snow
Snow
Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2019 - 42 de ani de la înființare    

Actualizat la 25.09.2018

Rezultate admitere masterat sesiunea septembrie 2018

Lista candidaților Admisi la testul de Limba Engleză pentru masteratul Automotive engineering – design, manufacture and development (în limba engleză), din data de 20.09.2018.
CALENDAR ADMITERE

  • 17. 09. 2018 ś 20. 09. 2018 - Înscrierea candidaților;
  • 20. 09. 2018 - ora 17 test limba engleză (numai pentru candidații care optează pentru masteratul AED)
  • 21. 09. 2018 - ora 17 Probă de concurs - Test grilă*
  • 21. 09. 2018 - Afișare Rezultate;
  • 22. 09. 2018 ś 25. 09. 2018 - Confirmarea locurilor, depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși
  • 25. 09. 2018 - Redistribuirea locurilor neconfirmate; Afișarea rezultatelor finale
  • 25 ś 26. 09. 2018 - Taxă de înmatriculare și semnare contracte de studii

* - Participarea la testul grilă este obilgatorie


Rezultate admitere la data de 25.09.2018  - sesiunea Septembrie 2018

Candidați Admiși Admiși la buget Optimizarea Proceselor și Echipamentelor Tehnologice
Managementul Producției și Logistică
Concepția și Proiectarea Autovehiculelor Moderne
Optimizarea Sistemelor de Transport Rutier
Automotive engineering – design, manufacture and development
Modelare și Simulare în Ingineria Mecanică
Admiși la taxă Optimizarea Proceselor și Echipamentelor Tehnologice
Managementul Producției și Logistică
Concepția și Proiectarea Autovehiculelor Moderne
Optimizarea Sistemelor de Transport Rutier
Automotive engineering – design, manufacture and development
Modelare și Simulare în Ingineria Mecanică
Lista alfabetică a candidaților
Candidați Respinși Candidați respinși

Gol