Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2020 - 43 de ani de la înființare    

Actualizat la 22.09.2020

Rezultate admitere masterat septembrie 2020

CONFIRMARE LOC

Candidații declarați admiși vor trebui să confirme începând din data de miercuri 23.09.2020 până vineri 25.09.2020 ora 1400 locul ocupat prin:

 1. achitarea taxei de înmatriculare de 150 lei;
  • Taxa de înmatriculare la examenul de admitere la master se achită în contul Universității din Craiova:
   Titular cont: Universitatea din Craiova
   C.I.F. 4553380
   prin BRD în conturile, cu mențiune: taxă înmatriculare,nume și prenume, facultate
   • RO48BRDE170SV46910431700
   • RO47BRDE170SV71982041700 - pentru plata cu numerar, la ghiseu
  • taxa poate fi plătită și la casieria Universitatii de la Facultatea de Agronomie, str. Libertatii nr. 19,
  • Pentru studenții admiși la taxă prima tranșă de 1000 RON se va achita odată cu confirmarea locurilor în perioada 23-25.09.2020
 2. depunerea actelor de studii în original (diplomă bacalaureat și diplomă licență sau adeverință în original pentru absolvenții promoția 2020);
 3. semnarea contractului de studii.
 4. 3 fotografii tip buletin

nerespectarea acestor prevederi atrage pierderea locului ocupat prin concurs.

Candidații care nu se vor conforma, după această dată, vor fi eliminați din baza de date, iar locurile pe care le-au ocupat anterior vor fi redistribuite la alți candidați.

Programul de lucru este în perioada 23-25.09.2020 între orele 9-16


Rezultate parțiale admitere la data de 22.09.2020  - sesiunea Septembrie 2020

Codul de anonimizare GDPR al fiecărui candidat se găsește în e-mailul primit la crearea contului

Candidați Admiși Admiși la buget Optimizarea Proceselor și Echipamentelor Tehnologice
Managementul Producției și Logistică
Proiectarea Autovehiculelor Moderne
Optimizarea Sistemelor de Transport Rutier
Design and Manufacturing in Automotive Engineering
Modelare și Simulare în Ingineria Mecanică
Admiși la taxă Optimizarea Proceselor și Echipamentelor Tehnologice
Managementul Producției și Logistică
Proiectarea Autovehiculelor Moderne
Optimizarea Sistemelor de Transport Rutier
Design and Manufacturing in Automotive Engineering
Modelare și Simulare în Ingineria Mecanică
Lista alfabetică a candidaților

NOTĂ

 • Eventualele contestații cu privire la rezultatul probelor scrise se depun, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor finale ale concursului.
 • Locurile rămase disponibile se vor scoate la concurs în sesiunea septembrie

Programarea candidaților la interviu pentru admitere master

Data si ora: 22.09.2020 ora 1600

 • Candidații vor primi pe adresa de e-mail comunicată invitația pentru ședința Zoom
 • Candidații vor confirma primirea invitației Zoom pe adresa de mail de pe care au fost invitați
 • Candidații se vor conecta cu cel puțin 20 min. în avans, fiind plasați în Wait Room
 • Candidații se vor legitima cu un document de identitate la solicitarea comisiei
 • Candidații care nu participă la interviu vor fi declarați respinși
 • Rezultatele concursului vor fi afișate pe site-ul facultății
 • Interviul se finelizează cu calificativ Admis / Respins

Lista cu programarea candidatilor pentru susținerea interviului, arondați la cele 5 comisii

Rezultatele la testul de Limba Engleză

Pentru masteratul Design and Manufacturing in Automotive Engineering (în limba engleză), din data de 21.09.2020: