Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2022 - 45 de ani de la înființare    

Actualizat la 30.09.2021


Rezultate finale admitere masterat septembrie 2021

Rezultate finale admitere la data de 30.09.2021  - sesiunea Septembrie 2021

Codul de anonimizare GDPR al fiecărui candidat se găsește în e-mailul primit la crearea contului

Candidați Admiși Admiși la buget Optimizarea Proceselor și Echipamentelor Tehnologice
Managementul Producției și Logistică
Proiectarea Autovehiculelor Moderne
Optimizarea Sistemelor de Transport Rutier
Design and Manufacturing in Automotive Engineering
Modelare și Simulare în Ingineria Mecanică
Reabilitarea Construcțiilor
Admiși la taxă Optimizarea Proceselor și Echipamentelor Tehnologice
Managementul Producției și Logistică
Proiectarea Autovehiculelor Moderne
Optimizarea Sistemelor de Transport Rutier
Design and Manufacturing in Automotive Engineering
Modelare și Simulare în Ingineria Mecanică
Reabilitarea Construcțiilor
Lista alfabetică a candidaților

NOTĂ

  • Eventualele contestații cu privire la rezultatul probelor scrise se depun, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor concursului.
Gol