UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2023 - 46 de ani de la înființare    

Actualizat la 22.09.2023


Rezultate admitere masterat Septembrie 2023

CONFIRMARE LOC

Candidați declarați admiși vor trebui să confirme până luni 25.09.2023 ora 1500 locul ocupat prin:

 1. achitarea taxei de înmatriculare de 150 lei;
  • Taxa de înmatriculare la examenul de admitere la master se achită în contul Universității din Craiova:
   Titular cont: Universitatea din Craiova
   C.I.F. 4553380
   prin BRD în conturile, cu mențiune: taxă înmatriculare,nume și prenume, facultate
   • RO48BRDE170SV46910431700
   • RO47BRDE170SV71982041700 - pentru plata cu numerar, la ghiseu
  • taxa poate fi plătită și la casieria Universitatii de la Facultatea de Agronomie, str. Libertatii nr. 19
  • Pentru studenții admiși la taxă prima tranșă de 2500 RON se va achita odată cu confirmarea locurilor în perioada 22-25.09.2023
 2. depunerea actelor de studii în original (diplomă bacalaureat și diplomă licență sau adeverință în original pentru absolvenții promoția 2023);
 3. semnarea contractului de studii.
 4. 3 fotografii tip buletin

nerespectarea acestor prevederi atrage pierderea locului ocupat prin concurs.

 • Candidații care nu se vor conforma, după această dată, vor fi eliminați din baza de date, iar locurile pe care le-au ocupat anterior vor fi redistribuite la alți candidați.

 • Candidații vor trebui să urmărească și afișarea din 26 septembrie, după care este posibil să fie repartizați la o opțiune mai favorabilă față de ordinea pe care au indicat-o în fișa de înscriere.

Programul de lucru este în perioada 19-29.09.2023 între orele 9-16 în zilele lucrătoare și între orele 9-13 în zilele de sâmbătă și duminică


Rezultate admitere la data de 22.09.2023  - sesiunea Septembrie2023

Candidați Admiși Admiși la buget Optimizarea Proceselor și Echipamentelor Tehnologice
Managementul Producției și Logistică
Proiectarea Autovehiculelor Moderne
Optimizarea Sistemelor de Transport Rutier
Design and Manufacturing in Automotive Engineering
Modelare și Simulare în Ingineria Mecanică
Reabilitarea Clădirilor
Admiși la taxă Optimizarea Proceselor și Echipamentelor Tehnologice
Managementul Producției și Logistică
Proiectarea Autovehiculelor Moderne
Optimizarea Sistemelor de Transport Rutier
Design and Manufacturing in Automotive Engineering
Modelare și Simulare în Ingineria Mecanică
Reabilitarea Construcțiilor
Lista alfabetică a candidaților
Notă: Candidații care au optat pentru specializarea Design and Manufacturing in Automotive Engineering (în limba engleză) și care nu au atestat competențe lingvistice de limba engleză, sau nu susțin testul programat în data de 21.09.2023 ora 16 în sala BA 129, nu vor putea fi admiși la această specializare. Gol