Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2022 - 45 de ani de la înființare    

Actualizat la 29.09.2022


Rezultate admitere masterat septembrie 2022

Rezultate finale admitere la data de 29.09.2022  - sesiunea SEPTEMBRIE 2022

Candidați Admiși Admiși la buget Optimizarea Proceselor și Echipamentelor Tehnologice
Managementul Producției și Logistică
Proiectarea Autovehiculelor Moderne
Optimizarea Sistemelor de Transport Rutier
Design and Manufacturing in Automotive Engineering
Modelare și Simulare în Ingineria Mecanică
Reabilitarea Clădirilor
Admiși la taxă Optimizarea Proceselor și Echipamentelor Tehnologice
Managementul Producției și Logistică
Proiectarea Autovehiculelor Moderne
Optimizarea Sistemelor de Transport Rutier
Design and Manufacturing in Automotive Engineering
Modelare și Simulare în Ingineria Mecanică
Reabilitarea Construcțiilor
Lista alfabetică a candidaților

Rezultate admitere master la nivelul Universității din Craiova.

Candidați sesiunea septembrie 2022

Lista candidaților înscriși la concursul de admitere la masterat la Facultatea de Mecanică.

Rezultate evaluare eseuri

Lista cu rezultatele de la evaluarea eseurilor la concursul de admitere la masterat la Facultatea de Mecanică.

Rezultate test limba engleză - Master DMA

Lista cu rezultatele de la testul de limba engleză - Master DMA la concursul de admitere la masterat la Facultatea de Mecanică.

NOTĂ

  • Eventualele contestații cu privire la rezultatul probelor scrise se depun, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor concursului.
Gol