UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2023 - 46 de ani de la înființare    

Doctorat - Programare susținere teze

Doctorand ROȘU E. Dumitru Cătălin
Titlu teză CONTRIBUȚII LA STUDIUL INFLUENȚEI SOLICITĂRILOR MECANICE ÎN PROCESUL DE FABRICAȚIE A PIESELOR
Comisia Președinte Prof.dr.ing. Nicolae DUMITRU Universitatea din Craiova
Conducător științific: Prof.dr.ing. Dan ILINCIOIU Universitatea din Craiova
Membri referenți: Prof.dr.ing. Vasile CIOFOAIA Universitatea Transilvania Brașov
Prof.dr.ing. Constantin VASILOAICA Universitatea Lucian Blaga Sibiu
Prof.dr.ing. Mihnea MARIN Universitatea din Craiova
Data 24.01.2014
Ora 10 00
Locul Clădirea Facultății de Mecanică - sala BA 213
Doctorand Marius Ionel CATANĂ
Titlu teză CONTRIBUȚII LA STUDIUL BIOMECANICII ARTICULAȚIEI COMPLEXE A GENUNCHIULUI UMAN
Comisia Președinte Prof.dr.ing. Marin BICĂ Universitatea din Craiova
Conducător științific: Prof.dr.ing. Daniela TARNIȚĂ Universitatea din Craiova
Membri referenți: Prof.dr.ing. Doina PÎSLĂ Universitatea Tehnică Cluj Napoca
Prof.dr.ing. Cătălin ALEXANDRU Universitatea Transilvania Brașov
Prof.dr.ing. Nicolae DUMITRU Universitatea din Craiova
Data 22.11.2013
Ora 1100
Locul Clădirea Facultății de Mecanică - sala BA 213
Doctorand Boborelu I. Cristian
Titlu teză Contribuții la studiul biomecanic al articulației cotului uman, cu aplicații în protezare
Comisia Președinte Prof.dr.ing. Nicolae DUMITRU Universitatea din Craiova
Conducător științific: Prof.dr.ing. Daniela TARNIȚĂ Universitatea din Craiova
Membri referenți: Acad.prof.univ.dr. Nicolae GORUN Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova
Prof.dr.ing. Doina PÎSLĂ Universitatea Tehnică Cluj Napoca
Prof.dr.ing. Dumitru BOLCU Universitatea din Craiova
Data 19.07.2013
Ora 1800
Locul Clădirea Facultății de Mecanică - sala BA 129
Doctorand Rusu A. Petre Florinel
Titlu teză Contribuții la studiul sistemelor mecanice de ortezare ale articulației gleznei umane
Comisia Președinte Prof.dr.ing. Nicolae DUMITRU Universitatea din Craiova
Conducător științific: Prof.dr.ing. Daniela TARNIȚĂ Universitatea din Craiova
Membri referenți: Acad.prof.univ.dr. Nicolae GORUN Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova
Prof.dr.ing. Doina PÎSLĂ Universitatea Tehnică Cluj Napoca
Prof.dr.ing. Mihnea MARIN Universitatea din Craiova
Data 19.07.2013
Ora 1600
Locul Clădirea Facultății de Mecanică - sala BA 129
Doctorand Dima D. Alexandru Mihai
Titlu teză Aspecte privind influența arhitecturii camerelor de ardere asupra performanțelor motoarelor cu ardere internă și emisiilor poluante
Comisia Președinte Prof.dr.ing. Nicolae DUMITRU Universitatea din Craiova
Conducător științific: Prof.dr.ing. Marin BICĂ Universitatea din Craiova
Membri referenți: Prof.dr.ing. Tudor PRISECARU Universitatea Politehnica București
Prof.dr.ing. Dănilă IORGA Universitatea Politehnica Timișoara
Prof.dr.ing. Adrian CERNĂIANU Universitatea din Craiova
Data 12.07.2013
Ora 1000
Locul Clădirea Facultății de Mecanică - Sala de Consiliu
Doctorand Ciortan I. Marinela
Titlu teză Contribuții la modelarea cinematică și dinamică a mecanismului aparatului stomatognat
Comisia Președinte Prof.dr.ing. Marin Bică Universitatea din Craiova
Conducător științific: Prof.dr.ing. Dumitru Nicolae Universitatea din Craiova
Membri referenți: Prof.dr.ing.Constantin Ocnărescu Universitatea Politehnica București
Prof.dr.ing. Iosif Tempea Universitatea Politehnica București
Prof.dr.ing. Mihnea Marin Universitatea din Craiova
Data 29.05.2013
Ora 1000
Locul Clădirea Facultății de Mecanică - Sala de Consiliu
Doctorand Moțățeanu M.C. George Ștefan
Titlu teză Cercetări privind elaborarea oțelurilor sinterizate cu aplicații în domeniul construcțiilor de autovehicule rutiere
Comisia Președinte Prof.dr.ing. Dumitru Nicolae Universitatea din Craiova
Conducător științific: Prof.dr.ing Mangra Mihail Universitatea din Craiova
Membri referenți: Prof.dr.ing. Șerban Viorel Universitatea Politehnica Timișoara
Prof.dr.ing. Vida Simiti Ioan Universitatea Tehnică Cluj Napoca
Prof.dr.ing. Ciupitu Ion Universitatea din Craiova
Data 12.02.2013
Ora 1100
Locul Clădirea Facultății de Mecanică - sala BA 129
Doctorand Predescu C. Constantin
Titlu teză Cercetări privind elaborarea contactelor electrice pentru curenți de mare putere  
Comisia Președinte Prof.dr.ing. Dumitru Nicolae Universitatea din Craiova
Conducător științific: Prof.dr.ing Mangra Mihail Universitatea din Craiova
Membri referenți: Prof.dr.ing. Curtu Ioan Universitatea “Translivania” BRAȘOV
Cercet.pr.I dr.ing.Morjan Ioan Institutul Național de Fizica Laserelor, Plasmei și Radiației Măgurele - București
Conf.dr.ing. Savu Dănuț Universitatea din Craiova
Data 12.12.2012
Ora 1100
Locul Sediul Dep. IMST, Drobeta Turnu Severin
Doctorand Marinescu Gabriel
Titlu teză Contribuții la analiza unor mecanisme de direcție, cu considerarea elementelor deformabile  
Comisia Președinte Prof.dr.ing. Bică Marin Universitatea din Craiova
Conducător științific: Prof.dr.ing. Dumitru Nicolae Universitatea din Craiova
Membri referenți: Prof.dr.ing. Alexandru Cătălin Universitatea “Translivania” BRAȘOV
Prof.emerit dr.ing. Staicu Ștefan Universitatea Politehnica BUCUREȘTI
Prof.dr.ing. Tarniță Daniela Universitatea din Craiova
Data 11.12.2012
Ora 1100
Locul Clădirea Facultății de Mecanică - sala BA 129
Doctorand Mirițoiu V. Cosmin Mihai
Titlu teză Contribuții la analiza solicitărilor mecanice în structuri metalice și hibride  
Comisia Președinte Prof.dr.ing. Dumitru Nicolae Universitatea din Craiova
Conducător științific: Prof.dr.ing. Ilincioiu Dan Universitatea din Craiova
Membri referenți: Prof.dr.ing. Vasiloaica Constantin Universitatea “Lucian Blaga” SIBIU
Prof.dr.ing. Ciofoaia Vasile Universitatea “Translivania” BRAȘOV
Prof.dr.ing. Roșca Vâlcu Universitatea din Craiova
Data 11.12.2012
Ora 1100
Locul Clădirea Facultății de Mecanică - sala BA 129

Gol