UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2023 - 46 de ani de la înființare    

Teze de doctorat susțínute

Tabel cu tezele de doctorat susțínute din 2006, în cadrul Școlii doctorale "Acad. Radu Voinea"

Nr. crt Nume, prenume doctorand Titlul tezei de doctorat Conducător Acordare titlu
1 Sima V. Gabriela Cercetări privind elaborarea unor materiale compozite antifricțiune cu matrice din aliaje neferoase, prin procedee specifice Metalurgiei Pulberilor Prof.dr.ing. Mangra Mihail 2006
2 Smaranda M. Emilian Cercetări privind influența factorilor tehnologici la elaborarea și deformarea plastică a roților monobloc Prof.dr.ing. Șontea Sever 2006
3 Strîmbeanu N. Sandy Marius Contribuții la studiul mecanismelor aparatelor sportive și de recuperare Prof.dr.ing. Popescu Iulian 2006
4 Mîlcomete D. Daniela Cristiana Contribuții la sinteza și optimizarea unor mecanisme Prof.dr.ing. Popescu Iulian 2006
5 Bărbulescu I. Elena Alina Cercetări privind mișcarea plantelor, cu aplicabilitate la roboți Prof.dr.ing. Popescu Iulian 2007
6 Ghunaimat Ibrahim Abdel Fattah Abdalla Cercetări privind istoria mecanismelor Prof.dr.ing. Popescu Iulian 2007
7 Manea V. Valentina Iuliana Cercetări privind sisteme mecanice cu aplicabilitate în construcții Prof.dr.ing. Popescu Iulian 2007
8 Teișanu Gh. Florin Cercetări pentru dezvoltarea unor tehnologii cu gaze presurizate reci și calde cu aplicații industriale Prof.dr.ing. Șontea Sever 2007
9 Popa I. Marin Cercetări privind aportul defectoscopiei nedistructive asupra tehnologiilor de elaborare și prelucrare a unor aliaje metalice Prof.dr.ing. Șontea Sever 2008
10 Ghermec V. Cristian Vasile Studii asupra proceselor de carburare a pulberilor de fier Prof.dr.ing. Mangra Mihail 2009
11 Ozunu I. Nichita Contribuții aduse tehnologiilor de recuperare prin reșapare a anvelopelor pentru autovehicule grele Prof.dr.ing. Mangra Mihail 2009
12 Copiluși I. Petre Cristian Cercetări privind sisteme mecanice aplicabile în medicină Prof.dr.ing. Dumitru Nicolae 2009
13 Geonea M. Ionuț Daniel Cercetări privind analiza și sinteza unor mecanisme de la mașini agricole Prof.dr.ing. Dumitru Nicolae 2009
14 Gavrilă A. Marin Studii privind interdependența dintre structura și proprietățile contactelor electrice sinterizate Prof.dr.ing. Mangra Mihail 2009
15 Mihai C. Raluca Anda (Malciu) Contribuții la studiul influenței vibrațiilor asupra stărilor de tensiuni și deformații ale elementelor cinematice de tip bară Prof.dr.ing. Băgnaru Gheorghe Dan 2009
16 Nicolicescu A. Claudiu Cercetări privind elaborarea și caracterizarea contactelor electrice nanostructurate pentru curenți de mare putere Prof.dr.ing. Mangra Mihail 2009
17 Rîbu A.D. Eugenia Adriana (Stăncuț) Contribuții la studiul transferului de căldură în schimbătoarele de căldură cu microcanale Prof.dr.ing. Bică Marin 2009
18 Tutunea I. Dragoș Folosirea combustibililor neconvenționali la motoarele cu ardere internă Prof.dr.ing. Bică Marin 2009
19 Tuturigă M. Ionela Gabriela ( Bucșe) Cercetări privind elaborarea oțelurilor ecologice sinterizate slab aliate pe bază de pulberi nanostructurate Prof.dr.ing. Mangra Mihail 2009
20 Zuhair Abdel Rahman Sharif Al Thahabi Contribuții privind analiza cu elemente finite a lanțurilor cinematice deformabile, cu aplicații la automobile Prof.dr.ing. Dumitru Nicolae 2009
21 Cuță I. Petre Contribuții la modelarea computațională a vibrațiilor sistemelor mecanice Prof.dr.ing. Băgnaru Gheorghe Dan 2009
22 Criveanu P. Marius Cătălin Cercetări privind elaborarea oțelurilor sinterizate prin carburare in mediu gazos și densificarea lor prin laminare” Prof.dr.ing. Mangra Mihail 2010
23 Gheorghe S. Aurora Cătălina (Ianăși) Contribuții la studiul proprietăților mecanice și aplicațiilor unor materiale compozite Prof.dr.ing. Ilincioiu Dan Dumitru 2010
24 Johrend I. Helmuth Ion Contribuții la studiul rezistenței rotorilor de mare viteză Prof.dr.ing. Ilincioiu Dan Dumitru 2010
25 Olei M. Bebe Adrian Cercetări privind elaborarea de materiale biocompozite cu matrice ceramică de hidroxiapatită ranforsată cu particule metalice Prof.dr.ing. Mangra Mihail 2010
26 Semenescu I. Danel Petre Cercetări asupra unor mecanisme de reglare de la turbinele hidraulice Prof.dr.ing. Dumitru Nicolae 2010
27 Stoican I. Ioana Gabriela (Duicu) Coroziunea atmosferică pe termen lung: studii bazate pe obiecte etnografice de sec. XVIII - XIX Prof.dr.ing. Mangra Mihail 2010
28 Hacman M. Liviu Lucian Cercetări privind mecanismele pantograf utilizate la mijloace de transport Prof.dr.ing. Popescu Iulian 2010
29 Mateică I. Cătălina (Simniceanu) Contribuții aduse la îmbunătățirea tehnologiilor de elaborare a magneților ceramici permanenți Prof.dr.ing. Mangra Mihail 2010
30 Nicoară H.V. Victor Horia Cercetări privind elaborarea magneților ceramici permanenți prin sinterizare cu microunde Prof.dr.ing. Mangra Mihail 2010
31 Preoteasa C. Traian Contribuții la analiza și sinteza mecanismelor cu came Prof.dr.ing. Popescu Iulian 2010
32 Roșioru I. Mariana (Ciobanu) Cercetări privind noi procedee ecologice de elaborare a oțelurilor carbon sinterizate Prof.dr.ing. Mangra Mihail 2010
33 Stănescu I. Marius Marinel Contribuții la studiul comportării statice și dinamice a barelor și plăcilor din materiale compozite Prof.dr.ing. Băgnaru Gheorghe Dan 2010
34 Stoican G. Marius Contribuții la controlul și dirijarea arderii în motoarele cu injecție de benzină și GPL în vederea reducerii emisiilor poluante Prof.dr.ing. Bică Marin 2010
35 Tudor L. Viorel Modelarea proceselor termo-gazo-dinamice din cazanele de abur de mare putere cu combustibili solizi inferiori Prof.dr.ing. Bică Marin 2010
36 Enache Gh. Marian Contribuții privind promovarea de tehnologii cu grad scăzut de poluare la producerea energiei prin arderea cărbunilor într-un cazan de 1035 t/h Prof.dr.ing. Bică Marin 2010
37 Săceanu Gh. Constantin Cercetări privind creșterea duratei de viață a principalelor componente industriale din moara de măcinat cărbune pentru termoenergetică Prof.dr.ing. Mangra Mihail 2010
38 Meca D. Victor Horia Studiu privind optimizarea și energetica agregatului agricol format din tractor și mașini de pregătit patul germinativ Prof.dr.ing. Bădescu Mircea 2010
39 Grecu V. Valentin Sistem electromecanic pentru modelarea și comanda unor articulații ale membrelor superioare umane Prof.dr.ing. Dumitru Nicolae 2011
40 Vasile D. Cristian Cercetări teoretice și experimentale privind automatizarea și computerizarea proceselor de prelucrare a furajelor în bucătării furajere, FNC-uri și Micro FNC-uri Prof.dr.ing. Bădescu Mircea 2011
41 Drăghia Dan Petrișor Studii și cercetări a tehnicilor inovative în cadrul tehnologiilor de împădurire privind plantarea mecanizată a puieților forestieri Prof.dr.ing. Bădescu Mircea 2011
42 Bara N. Nicolae Cercetări privind intensificarea transferului de căldură în instalațiile frigorifice Prof.dr.ing. Bică Marin 2011
43 Berceanu E. Cosmin Răzvan Contribuții la studiul sistemelor mecanice de prehensiune Prof.dr.ing. Tarniță Daniela 2011
44 Dumitru C. Violeta Cristina Sisteme mecanice poliarticulate cu aplicați în domeniul medical Prof.dr.ing. Dumitru Nicolae 2011
45 Ștefan D. Iulian Cercetări privind noi procedee de elaborare a hexaferitei de bariu de tipul M Prof.dr.ing. Mangra Mihail 2011
46 Ghercioiu P. Jeni Cercetări privind elaborarea oțelurilor sinterizate hibride cu aplicații în fabricarea pieselor rezistente la uzare Prof.dr.ing. Mangra Mihail 2011
47 Trotea N. Mario Cercetări privind elaborarea oțelurilor sinterizate cu gradient funcțional cu aplicații în industria autovehiculelor Prof.dr.ing. Mangra Mihail 2011
48 Pană Laura Diana
(căs. Grigorie)
Cercetări cu privire la influența compoziției chimice și a tratamentelor termice asupra proprietăților de rezistență ale unor aliaje de aluminiu durificabile Prof.dr.ing. Șontea Sever 2011
49 Mirițoiu V. Cosmin MIhai Contribuții la analiza solicitărilor mecanice în structuri metalice și hibride Prof.dr.ing. Ilincioiu Dan 2012
50 Marinescu G.L. Gabriel Cătălin Contribuții la analiza unor mecanisme de direcție, cu considerarea elementelor deformabile Prof.dr.ing. Dumitru Nicolae 2012
51 Predescu C. Constantin Cercetări privind elaborarea contactelor electrice pentru curenți de mare putere Prof.dr.ing. Mangra Mihail 2012
Gol