UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2023 - 46 de ani de la înființare    

Formare continuă

Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă:

Diagnosticarea Modernă a Autovehiculelor


Informații generale

Domeniul de licență pe care se fundamentează programul de studii: Ingineria autovehiculelor
Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: Autovehicule rutiere
Cod calificare L120160030
Taxă școlarizare: 1000 RON
Locul de derulare: Craiova - Facultatea de Mecanică
Responsabil program: Prof.dr.ing. DUMITRU Ilie

Stadiu curs:

Înscriere cursanți u
Derulare curs u
      
Evaluare finală u
Inactiv u

Competențe (cf. RNCIS):

  • C2.2 Utilizarea cunoștințelor teoretice și experimentale de bază pentru analiza și explicarea funcționării și interacțiunii sistemelor autovehiculelor
  • C3.4 Identificarea și utilizarea criteriilor și metodelor adecvate pentru evaluarea soluțiilor constructive propuse pentru îndeplinirea cerințelor funcționale ale autovehiculelor
  • C5.5 Proiectarea sistemelor de mentenanță pentru autovehicule rutiere
  • C6.5 Conceperea unui sistem de management pentru un agent economic care are drept obiect de activitate cercetarea, proiectarea, fabricarea sau întreținerea autovehiculelor rutiere,
  • CT3 Realizarea dezvoltării personale și profesionale, utilizând eficient resursele proprii și instrumentele moderne de studiu

Plan de învățământ

Nr.crt. Denumirea disciplinei Ore curs Ore app. Forma ver. Credite
1 Motoare pentru autovehicule - fundamente și soluții moderne 28 14 Examen 4
2 Transmisii și sisteme pentru autovehicule - fundamente și soluții moderne 28 14 Examen 3
3 Mecatronica autovehiculelor 14 - Colocviu 3
4 Echipamente și tehnici de diagnosticare 14 14 Examen 4
5 Diagnosticarea modernă a motoarelor 14 14 Examen 4
6 Diagnosticarea modernă a transmisiei și sistemelor autovehiculelor 14 14 Examen 3
7 Mentenanța autovehiculelor 14 14 Colocviu 3
8 Practică pentru elaborarea proiectului de absolvire - 28 Proiect 6
Total 238 5E+2C+1P 30

Gol