UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2023 - 46 de ani de la înființare    

EVENIMENTE - Ceremonie Doctor Honoris Causa 23-10-2006 Craiova

Univ.Prof.Dr.Ing.Habil.Dr.H.C. Bernhard GAMPERT

   


Gol