Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2020 - 43 de ani de la înființare    

Evenimente

Tineri absolvenți de succes!

Facultatea de Mecanică din Craiova, împreună cu Organizația Studenților din Facultatea de Mecanică din Craiova va invită să participați alături de cadrele didactice și studenții facultății noastre la evenimentul "Tineri Absolvenți de Succes", eveniment ce are ca scop creșterea gradului de conștientizare în rândul studenților a importanței pe care o are absolvirea unui ciclu de studii superioare în domeniul ingineriei mecanice și civile și dobândirea de cunoștințe teoretice și practice în perspectiva corelării cu cerințele de pe piața muncii.
Din acest motiv ne face plăcere să fiți alături de noi, ca absolvent al Facultății de Mecanică și sperăm ca experiența dumneavoastră profesională să reprezinte un prilej de motivare suplimentară în domeniul carierei pentru studenții noștri. Evenimentul va avea loc în Aula Magna a Facultății de Mecanică din Craiova, în ziua de Miercuri, 12 decembrie 2018 începând cu ora1000.
Atasat este pliantul de prezentare al evenimentului.

Centenarul Marii Uniri

În ziua de 29 noiembrie 2018 a avut loc în Facultatea de Mecanică un eveniment deosebit prin dezvelirea unei plăci comemorative în cinstea celor care au căzut în războiul de întregire a neamului, și care au fost elevi ai "Școlii normale de băieți", în clădirea căreia funcționează din 1977 Facultatea de Mecanică.
La eveniment au participat cadre didactice și studenți ai facultății, și au prezentat alocuțiuni decanul facultății prof.dr.ing. Nicolae Dumitru, prodecanul facultății prof.dr.ing. Cristian Burada și președintele organizației sindicale s.l.dr.ing. Augustin Constantinescu.