Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2019 - 42 de ani de la înființare    

Viața academică - EVENIMENTE

CEREMONIE ACORDARE TITLU DOCTOR HONORIS CAUSA

Prof. univ. dr. ing. DHC Gigel Paraschiv
Univ. Politehnica, București

Gol