UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2024 - 47 de ani de la înființare    

Viața academică - EVENIMENTE

CEREMONIE ACORDARE TITLU DOCTOR HONORIS CAUSA

Prof. univ. dr. habil. ing. DHC Cornel Stan

La propunerea Facultatății de Mecanică se acordă în ziua de 18 mai 2022 de către Universitatea din Craiova,  titlul de Doctror Honoris Causa domnului prof. Cornel STAN.
Ceremonia are loc la ora 10:00, în sala "Mihai I al României" a Universității din Craiova

 • Cu această ocazia domnia va susține o disertație cu titlul Automobility of the future: more than just electric, digital, autonomous
Prof. univ. dr. habil. ing. DHC Cornel STAN

VL
VL

Impresionanta dimensiune a activității domniei sale în incitantul domeniu al Ingineriei Automobilelor se derulează pe multiple niveluri: științific, de cercetare, didactic si de coordonare academică, activitate deosebit de complexă si aproape imposibil de cuantificat.
Subliniem doar câteva aspecte ale impresionantei sale activități:

 • Absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, România, Facultatea de Construcții Aerospațiale, Secția de Sisteme de Propulsie;
 • Doctor Inginer Summa cum Laude în specialitatea motoare cu ardere internă la Institutul Politehnic din Zwickau, Germany;
 • Docent (Facultas Docendi) la Institutul Politehnic din Zwickau;
 • Doctor în Științe Tehnice (Dr.-Ing. habil.) în Construcția de Automobile la Institutul Politehnic din Zwickau;
 • Profesor Universitar (Termodinamică) la West Saxon University of Zwickau;
 • Președinte fondator al Consiliului Director și Director Stiintific al FTZ – Centrul de Cercetări și Transfer Tehnologic al West Saxon University of Zwickau, Germany
 • Professor onorific (Professore a Contratto) la “Universita degli Studi di Pisa” Italy;
 • Visiting Professor (Enseignant Invite /1. Classe des Professeurs) Universite Sorbone, Pierre et Marie Curie” Paris, France;
 • Russell Severance Springer Professor of Mechanical Engineering (Invited Professor) “University of California” Berkeley, USA;
 • Fellow of SAE International (Society of Automotive Engineers);
 • Membru al Editorial Board of the “Journal of Automobile Engineering”, IMechE, UK;
 • Autor sau coautor al 35 de cărți de specialitate și 150 de articole științifice în Germania și SUA, precum și al unui număr de 40 de brevete internaționale de invenție;
 • Abilități lingvistice în: română, germană, engleză, franceză și italiană pentru activitatea științifică și didactică, inclusiv publicații etc.

Aspecte de la ceremonie

Interviu acordat de dl prof. univ. dr. habil. ing. DHC Cornel STAN telviziunii TVR, după acordarea titlului de Doctor Honoris Causa de către Senatul Universității din Craiova.

Gol